NMK ønsker med denne komiteen og bidra som en støtte for klubbene våre til å styrke dagens klubbdrift.

 

Eksempler på hva en Klubbkomite kan bidra med?

  • Lage en felles «driftshåndbok» for styrearbeid i NMK
  • Forpliktelser og lovverk
  • Lage oversikt over søknadsfrister
  • Lage oversikt over fond og mulige inntektskilder
  • Guide styrene igjennom NMK organisasjonen, NBF, NMF og evt. kommuner etc.
  • Gi kurs og opplæring på sportsmøter, samt samle styre og ledelse for å drøfte aktuelle problemstillinger.
  • Bidra i rekrutteringsarbeid
  • Markedsføring

    Denne komiteen arbeider tett sammen med funksjonærkomiteen og vil ha felles arbeidsmøter i 2024
profilbilde

Cecilie Tengesdal