Funksjonær og klubbkomiteen skal være tilgjengelig for alle klubbene til NMK. De skal være en sparringspartner i arbeidet klubben har ut mot sine egne funksjonærer. 
 
Hovedmålet til komiteen er å fremme interessen for funksjonærer knyttet til alle funksjoner i all motorsport og rekruttere flere funksjonærer

og bidra  til bedre samhold i klubbene 
 
Det avholdes kurs for funksjonærinstruktører årlig. 

NMK ønsker med denne komiteen og bidra som en støtte for klubbene våre til å styrke dagens klubbdrift.

Eksempler på hva en Funksjonær og klubbkomiteen kan bidra med?

Lage en felles «driftshåndbok» for styrearbeid i NMK
Forpliktelser og lovverk
Lage oversikt over søknadsfrister
Lage oversikt over fond og mulige inntektskilder
Guide styrene igjennom NMK organisasjonen, NBF, NMF og evt. kommuner etc.
Gi kurs og opplæring på sportsmøter, samt samle styre og ledelse for å drøfte aktuelle problemstillinger.
Bidra i rekrutteringsarbeid
Markedsføring
Informasjon fra NMK Funksjonærkomite

Informasjon fra NMK Funksjonærkomite

Les mer