Funksjonærkomiteen skal være tilgjengelig for alle klubbene til NMK. De skal være en sparringspartner i arbeidet klubben har ut mot sine egne funksjonærer. 
 
Hovedmålet til komiteen er å fremme interessen for funksjonærer knyttet til alle funksjoner i all motorsport og rekruttere flere funksjonærer

og bidra  til bedre samhold i klubbene 
 
Det avholdes kurs for funksjonærinstruktører årlig. 

 

Denne komiteen arbeider tett sammen med klubbkomiteen og vil ha felles arbeidsmøter i 2024

Informasjon fra NMK Funksjonærkomite

Informasjon fra NMK Funksjonærkomite

Les mer