Racing er  ulike klasser hvor det konkurreres på asfaltbaner over lengre distanser hvor hastighet er et viktig moment.  Les mer om racing fra Norges Bilsportforbund og regler for lisenser etc under.

Shortcar er i NMK registrert innunder racingkomiteen og ivaretas med eget NMK mesterskap og oppfølging av klassene.

Komiteens oppgaver er:

Arbeide med NBF Racing seksjonen. Fremme NMK medlemmenes interesser ovenfor NBF.                                                     

Arbeide med NMK- Mesterskapet. Utarbeide reglement for NMK mesterskapet og publisere gjeldende regelverk og utvalgte løp for sesongen.

Synliggjøre racing som gren  Dette gjøres under NMK grener og komitearbeid, tilstedeværelse på løp og baner og evt stand/utstillinger.                                            

Arbeide med NMK’s Sportsmøte. Lage en interessant agenda, informasjon, kurs etc.    

Oppdatere NMK sentralt på viktige saker og vedtak som komiteen gjør samt  videre være ambassadører for sporten og for NMK. Synliggjøre NMK ved å være tilstede på ulike arrangement, fremme forslag reglement/reglementsendringer for sporten.

 

2024: NMK har valgt å slå sammen noen komiteer for å forenkle organisasjonsstrukturen og gi komiteene verdien av samarbeid i sine årsplaner.

Komiteen RAC består av formel K, racing, drifting og Esport.

profilbilde

Trygve Næss

Leder

profilbilde

Hans-Petter Frydenlund


 

Foreløpig poengstilling roofless/seven 2023

Foreløpig poengstilling roofless/seven 2023

Les mer
Foreløpig poengstilling formula basic

Foreløpig poengstilling formula basic

Les mer
Foreløpig poengstilling NMK mesterskap GT -racing

Foreløpig poengstilling NMK mesterskap GT -racing

Les mer