Valgkomiteen er valgt i Landsmøte 2019 og har oppgave å fremlegge innstilling for hovedstyre under Landsmøte 2021.

I forbindelse med dette arbeidet vektlegges følgende:

* Analysere styrets sterke og svake sider

* Analysere resultatoppnåelse og andre kriterier

*Avklare hvem som er på valg og hvem som ønsker gjenvalg

* Kompetanse

*Kjønnsfordeling/geografisk fordeling.

Har man innspill til valgkomiteen, eventuelt forslag på representanter til verv, send gjerne en mail til:

valgkomiteen@nmk.no

profilbilde

Tom Kristian Lien

profilbilde

Sissel Elisabeth Langeland Olsen

profilbilde

Børger Brænd

Leder