Kartsporten er for mange det første bekjentskap med bilsport. 

I hver av hovedklassene er det mange klasser inndelt etter alder og motorvolum. I noen av klassene kan kostnadene holdes på et rimelig nivå.

Kartingkomiteen oppgaver er:

Arbeide med NBF Karting seksjonen. Fremme NMK medlemmenes interesser ovenfor NBF.                                                     

Arbeide med NMK’s Sommercup. Oppstart prosessen, planlegging og gjennomføring med arrangører.

Arbeide med NMK- Mesterskapet. Dette inngår i NMK’s Sommercups arbeid.                                                            

Synliggjøre NMK Karting, karting baner og evt stand/utstillinger.                                            

Arbeide med NMK’s Sportsmøte. Lage en agenda, informasjon, kurs etc.                                                                          

Videre være ambassadører for sporten og for NMK. Synliggjøre NMK ved å være tilstede på ulike arrangement, fremme forslag reglement/reglementsendringer for sporten.

 

2024: NMK har valgt å slå sammen noen komiteer for å forenkle organisasjonsstrukturen og gi komiteene verdien av samarbeid i sine årsplaner.

Komiteen RAC består av formel K, racing, drifting og Esport.

                                                                                                             
profilbilde

Jens Olav Bertelsen

 

 

Artikler