2024: NMK har valgt å slå sammen noen komiteer for å forenkle organisasjonsstrukturen og gi komiteene verdien av samarbeid i sine årsplaner.

Komiteen RAC består av formel K, racing, drifting og Esport.