Sommerhilsen fra Kontoret

Sommerhilsen fra Kontoret

Publisert av Charlotte Evensen Fossen den 10.12.20.

Sommerferien nærmer seg for mange i disse dager. Tross et annerledes år 2020 så er aktiviteten i NMK høy og det gleder oss at vi ser at medlemmene fremdeles ønsker å betale sine medlemskap. Dette for å trene og kjøre noen foreløpige alternative løpsformer selv om vi har mange begrensninger for arrangement i dette året og venter på enda flere åpninger.

Året 2020 startet bra med et jevnt antall betalende medlemmer sammenlignet med tidligere år. Så kom koronaviruset til Norge og satte en stopper for all aktivitet. Norge stoppet nesten opp og våre klubber måtte utsette eller avlyse planlagte løp. Sesongen 2020 så ikke positiv ut sett med økonomiske og motorsportinteresserte øyne. Årets planlagte sommercuper, mesterskap og landsfinaler ble vedtatt forskøvet til 2021 og mange klubber mistet planlagte inntektskilder for sesongen.

NMK Hovedstyre vurderte vedtakene nøye. Det var et vanskelig valg da alt var så usikkert. Viktige momenter som myndighetenes vedtak pr den dato, usikkerhet for gjennomføring av resten av sesongen, få kvalifiseringsløp, behandling av penger, folkelighet, arrangører og økonomi er noen av punktene som var bakgrunnen for vedtakene deres. NMK Hovedstyre er alltid opptatt av at arrangementene alltid skal kunne gjennomføres på en ordentlig måte og med respekt for både utøvere og arrangører.

NMK kontoret valgte å stenge ned, kontoret ble avlåst, i tillegg til at en permittering var nødvendig. Det var et trist valg, men sportsmøte, premiegalla og messearrangement ble ikke sannsynlig i 2020. Det var mye usikkerhet for hvordan dette ville forløpe seg.

Nå når Norge er åpnet for mindre samlinger, kontrollert trening, og nå fremover også mindre type løpsgjennomføringer, ser det allikevel dog lyst ut i NMK på medlemssiden. Hverdagen synes å komme mer tilbake, dørene åpnes gradvis og det kribler i mang ens kjøresko.

Pr juni er det samme medlemsantall som for hele året 2019 i NMK. I tillegg vil jeg nevne at over 1200 av disse er helt nye medlemmer.

Jeg tror dette beror seg på at klubbene har vært flinke til å bruke tiden til å informere, planlegge og invitere til treninger. NMK’s hovedfokus er folkelighet, bredde og engasjement og her tror jeg vi ser nettopp resultatet av dette.

Man ser det er mange nye unge medlemmer i mange ulike grener, både NBF – og NMF relaterte. Kanskje har denne annerledes tiden gitt rom for å prøve nye aktiviteter for å kunne være en del av et folkelig, trygt og sosialt nettverk? Jeg håper dette er medlemmer som nå har funnet sin nye hobby og ønsker å fortsette med motorsport og knytte seg til en av de mange fine miljøer som er dannet rundt om i motorsportNorge.

Jeg vil rose våre klubber for hvordan de har håndtert koronakrisen. De har tenkt positivt, brukt tiden på planlegging, utbedringer og tenker fremover og jeg håper nå at vi skal få mulighet til fler og fler motorsportarrangement igjen.NMK Hovedstyre har gjort noen store valg for denne sesongen, tunge, vel overveide, men dog fornuftige i mine øyne. De valgte å sikre utøvere og arrangører i en tid ingen viste utfallet. Ros til de for folkelige valg i en annerledes tid!

Disse månedene har gitt rom for å sette seg ned, tenke over, se muligheter fremover, og også tenke nytt. Felles nytt. La oss alle i motorsportNorge stå sammen, tenke felles interesse og la nye ideer for samarbeide få gro. Vi har EN felles interesse- vi skal ivareta motorsporten og alle de som ønsker å utøve sporten.

For at alle skal få mulighet til å være en del av NMK om de ønsker det og få i orden sine medlemskap og knytning til NMK klubb vil NMK Kontoret være tilgjengelig hele denne sommeren på telefon og mail – benytt gjerne post@nmk.no ved henvendelse.

Innmeldinger gjøres via nmk.no/bli medlem. Medlemskap behandles hver virkedag.

Ønsker alle en riktig god sommer!
Ta vare på hverandre, husk å fortsatt holde avstand og tenk smittevern.


Heidi Næss
Generalsekretær
Norsk Motor Klubb