NMK Oslo og Follo

NMK Oslo og Follo

Publisert av NMK Kontoret den 08.04.24. Oppdatert 26.04.24.

NMK Follo og Oslo Motorsportklubb har besluttet å slå seg sammen til en forening. Vedtaket ble fattet enstemmig på et felles årsmøte. Sammenslåingen gjelder med umiddelbar virkning. Ståle Bjørdal blir ny leder for den sammenslåtte klubben, som skal hete NMK Oslo og Follo.
- Sammenslåingen legger til rette for at vi kan gi motorsportinteresserte et enda bedre tilbud. Vi får nå en klubb med sunn økonomi og engasjerte tillitsvalgte. Vår hovedmålsetting er å gi barn og ungdom et enda bedre fritidstilbud, sier Bjørdal.
Det er to klubber med lange tradisjoner som nå slår seg sammen. Oslo Motorsportklubb ble etablert tidlig på 1900-tallet, mens NMK Follo så dagens lys på 1950-tallet. De siste årene har begge klubbene stått uten egen motocrossbane.
- Om få måneder vil den nye crossbanen i Assurdalen i Nordre Follo kommune stå ferdig. Dette blir et av de beste motorsportanleggene i Norge, og vil legge forholdene godt til rette for at flere barn og unge kan oppleve glede og mestring på crossbanen. Den nye crossbanen vil få internasjonale mål med alle fasiliteter. I tillegg er planen å sette opp et flerbrukshus som vil være et perfekt samlingssted for våre medlemmer, sier Bjørdal.
Den sammenslåtte klubben vil bli en del av Norsk Motorklubb (NMK). Klubben vil ha aktive medlemmer innen en rekke motorsportgrener, både på to og fire hjul. Generalsekretær i NMK, Heidi Næss, er tilfreds med at de to klubbene har valgt å samarbeide med NMK.
- Vi er stolte over at NMK Oslo og Follo velger å bli en del av NMK-familien. Vi skal gjøre det vi kan for å legge til rette for klubbens medlemmer i tiden fremover.

Kontaktpersoner: 
Ståle Bjørdal: 90622622
Heidi Næss: 95001092