NMK TRYG FOND 2022

Publisert av NMK Kontoret den 24.05.22. Oppdatert 24.05.22.

NMK Hovedstyre har nå vurdert alle søknader som har kommet inn for 2022 .

Det var mange klubber som har søkt fondet i år og hovedstyret hadde en stor jobb med å fordele midler for dette året.

De som har fått tildelt midler vil i løpet av neste uker motta en sjekk med pålydende beløp som er tildelt samt et tildelingsbrev.

De som i år ikke får tildelt midler etter hovedstyrets behandling og vurdering av kriterier vil motta et brev om dette.

NMK takker for mange fine søknader og gleder oss over at det også i år vil utdeles store summer tilbake til motorsporten!