Viktig melding vedørende NMF's kom og prøv lisens

Viktig melding vedørende NMF's kom og prøv lisens

Publisert av NMK Kontoret den 28.04.21.

Til alle NMK  klubber som har utøvere relatert til NMF/NIF.

I forbindelse med den nye kom og prøv appen foreligger det i dag en utfordring med det tekniske og integrasjonen mot NMK klubbene.

Vi er i tett dialog med leverandør av teknisk løsning og vi ønsker å kunne bistå dere som best man kan i denne tiden mens dette arbeides med. Vi har arbeidsmøter og ser på løsninger til beste for deres utøvere som ønsker å kjøre på kom og prøv lisensen.

I mellomtiden er vi enige om at våre klubber kan ta kontakt med NMF og be om SMS rekrutteringslisens.

OBS: Det er viktig å merke seg at om det er planlagt kjøring allerede førstkommende helg MÅ klubben sende inn henvendelse til NMF snarest mulig. De vil da prøve å bestrebe seg å få dette i orden for dere som en mellomløsning inntil alle integreringene er i orden.

Se instruks for NMF Rekruttlisens:

Spesielle regler for rekruttlisensen, kommer i tillegg til generelle regler gjeldende for lisenser hos NMF:

  1. Utøvere på denne lisens skal veiledes/være under tilsyn av sikkerhetsleder/aktivitetsleder
  2. Utøvere på denne lisens skal synliggjøres med for eksempel gul vest.
  3. Gjelder kun samme dag som den kjøpes. Utøver (event foresatt) har primært selv ansvar for at dette er i orden. 

Ønsker din klubb å benytte seg av denne lisensen?

Kontakt oss på nmf@nmfsport.no, med overskrift: “SMS Rekrutteringslisens”

Vi håper at klubbene forstår vår felles utfordring og benytter denne løsningen inntil videre.

Vi takker for forståelsen.

Med vennlig hilsen

Norges Motorsportforbund og Norsk Motor Klubb