Tore Svensrud - minneord

Tore Svensrud - minneord

Publisert av Heidi Næss den 10.02.21.

Tore Svensrud

En sterk klippe for norsk motorsport og Norsk Motor Klubb har gått bort, 87 år gammel. Norsk Motor Klubb (NMK) har mottatt budskapet om at Tore Svensrud har gått bort.

Tore startet sin karriere i NMK tidlig på 60 tallet som speedwayutøver. Bror Svein forteller om, først kjøring på jordet til svigerfar, og deretter ble det offisielle løp. Svein var hjelpemann og mekaniker. Deretter startet Tore å kjøre langbane. Han kom med på landslaget hvor han deriblant deltok i Finland på 1000 m løp. Tore likte fart og spenning, men en tur til NMK’s Landsmøte på Rjukan i 1965 satte en stopper for hans aktive karriere da han var med i en bilulykke og skadet seg kraftig. Da var det bror Svein som overtok alle tingene hans og det ble Tore som ble hans hjelpemann i stedet.

Tore var gjennom tiden en engasjert mann. Han satt som leder av speedwaykomiteen og utdannet seg som speedwaydommer. Han likte å engasjere seg i klubbarbeid og ble etter hvert en god og sterk ressurs for både NMK Drammen og NMK sentralt i hovedstyret. Tore var æresmedlem i NMK, ikke uten grunn. Han viste en stor interesse og kunnskap for alle grener innen sporten og nøt stor respekt blant alle som kjente han. Det er med ære og respekt NMK tenker tilbake på Tore og det arbeidet han utførte for NMK og norsk motorsport sammen med sine kollegaer.

Tore var president i NMK i periodene 1971-1973 samt 1975-1984. Tore var presidenten som har veldig mye av æren for at NMK og Motorsykkelsporten ble anerkjent som idrett, og ble tatt opp i NIF i 1976. Tore blir av mange benevnt som NMF’s «far» og det er heller ikke uten grunn.

Den gang, President Tore Svensrud og Visepresident Tore Kittilsen, representerte som tilhørere på idrettstinget i Tønsberg i 1976 hvor det forelå forslag om at NIF skulle behandle en eventuell opptagelse av motorsporten i idretten. Avstemmingen med hele idrett-Norge på plass skulle bestemme om motorsporten skulle få være med i "det gode selskap". På forhånd ante de ingenting om hvordan avstemmingen ville gå. Nervøsiteten ble til store smil da idretts-Norge sa et rungende ja til motorfolket.» Da gikk vi i baren, spanderte på oss to Cola, skålte og reiste hjem lykkelige», fortalte Tore Svensrud den gang.

Fra denne dagen forandret mye seg. NMK manglet mange regler, blant annet for skillet mellom proff og amatør. Det ble mange møter og mye nytt på veien til å gjøre motorsportsorganisasjonen strømlinjeformet. For at idretten skulle akseptere organisasjonen, ble Norges Motorsykkelforbund dannet 1. januar 1977.Da ble hele organiseringen av den nye idretten overført fra NMK, inkludert de internasjonale lisensrettighetene fra FIM, og totalansvaret for motorsykkelsporten. Og dermed var lisenser for MC i NMK historie, etter alle årene fra 1916. Med opprettelsen av Motorsykkelforbundet ga det alle NMK medlemmer økt selvfølelse, de var akseptert som idrettsfolk, mente Tore. Og her vil vi støtte hans utsagn. Dette utgjorde en stor forskjell for utøverne og klubbene, både økonomisk og med lovmessig trygghet i NIF.

NMK tok ansvar for det nye motorsykkelforbundet. Under NMFs første forbundsting i 1978 ble Tore valgt til forbundets første leder. Det ble laget en tilpasset organisasjonsplan, generalsekretær og utdanningskonsulent ble ansatt. Alle NMK klubber med motorsport tilknyttet idretten måtte tilpasse sine lover til idrettens normer og ble opptatt i Idrettsforbundet som fleridrettslag. Dette var et viktig skritt for å rendyrke NMK med «datteren» som det ble benevnt, Norges Motorsykkelforbund ble til! Arbeidet med å danne en ren sportsorganisasjon tok til. I dag vil vi sende en stor takk til hovedstyret på 70-tallet, ledet av Tore Svensrud, som med iherdig og utrettelig innsats lykkes med å løse denne oppgaven. Tores lune og rolige fremtreden ga han et fortrinn i sitt utrettelige arbeid, for sporten han satte så stor pris på.

Vi lyser fred over Tore Svensruds minne.
Våre tanker går til familien.
Tore vil aldri bli glemt.

På vegne av Norsk Motor Klubb

Heidi Næss

Generalsekretær