Samarbeide mellom FMK og NMK

Samarbeide mellom FMK og NMK

Publisert av NMK Kontoret den 23.02.23.

Ny NRC-cup 2023 et samarbeide mellom NMK og FMK om Nasjonal Rallycross (NRC) .

Se vedlagt pressemelding