Søknadskjema til kvalifiseringsløp 2022 er åpnet

Publisert av NMK Kontoret den 14.09.21.

Da er søknadskjema åpnet for kvalifiseringsløp 2022.

Alle klubber oppfordres til å søke men de som fikk tildelt kval for 2021 vil bli prioritert i 2022 om søknad sendes inn innen fristen 30.09.21

https://norskmotorklubb.portal.styreweb.com/arrangement/ArrangementSession2?ID=kvallop2021

Husk å legge ved kopi av aprobasjonen under filer i bunn av skjemaet.

Søknadsfrist 30.09.21