Søknad om Landsfinale 2025

Søknad om Landsfinale 2025

Publisert av NMK Kontoret den 01.09.23.

Det er nå åpnet for søknad til landsfinaler 2025.

Dette gjelder veteran, dame, junior og senior!

Veteran og dame landsfinale skal gjennomføres mai/juni 2025.
Junior landsfinale skal gjennomføres 2. august og senior landsfinale skal gjennomføres 16. august 2025.

Alle søkerne må fylle ut søknadskjema på nett.
I tillegg ønskes en søknad som skal inneholde deres gjennomføringsplan og evne for eventuelt arrangement.

Krav til søkere:

- Søknaden skal forankres i hovedstyret til klubben
- Søknaden baseres på de gitte datoene ovenfor
- Søker skal ha plass til 150 biler i depoet
-Ha godkjent bane
- Kunne betjene 10-15 budluker
- Ha god plass til publikum 
- Utkast på plan av gjennomføring av løpet, antall omganger og poenglikhet
- Ha tilgang til gode parkeringsmuligheter / Tilby transport
- Ha tilgang til vann og sanitæranlegg
- Ha overnattingsmuligheter i nærheten av baneanlegg
- Tilby førere treningskjøring fredagen før landsfinale 
- Arrangere bankett / premiefest med plass til minimum 400 personer, samt planlegge bespisning, premieutdeling og underholdning
- Promoteringsplan som involverer HK og NMK Sentralt

Søker klubb må være en godkjent NMK klubb i henhold til landsmøtekriterer. 

 

Arena360 - Søknadsskjema Landsfinaler bilcross 2025