Ny førerforening er startet

Ny førerforening er startet

Pressemelding fra nystartet førerforening:

Det er nå dannet en førerforening for bilcrossere i Norge.

 
Vår intensjon er å skape et fellesskap hvor man kan ytre sine meninger på en saklig måte, og stå sammen for å være bidragsytere for det beste for bilcrossen vår.
Dette sier Frode Leirhol og Arild Solberg som begge er kjente i bilsportmiljøet.
Det er disse to som står bak stiftelsen av førerforeningen og som nå varsler at det er mulig å melde seg inn i foreningen.

Førerforeningens formål er å være en rådgivende og demokratisk forening hvor førerne settes i fokus. Foreningen skal jobbe for å fremme bilcross/folkrace og dens interesser ved å lytte, engasjere og påvirke på best mulig måte. Foreningen skal fungere som et verktøy for å samle førere, og sammen bidra til å gjøre forbund og organisasjoner sterkere.

Ønsket organisering
Foreningen organiseres med en arbeidsgruppe med leder som velges med medlemmer fra alle regioner fra 1.1 2025. Valg og sammensetning av arbeidsgruppe blir etter demokratisk stemmegiving. Regionsmøter skal gjennomføres fra foreningen for å nå ut til utøverne.
 Første år brukes til å tilpasse foreningen til det beste for førerne og styres da av en oppnevnt gruppe for å komme i gang med foreningen.
Foreningen ønsker å sette fokus på gode holdninger, samt å unngå usaklige innlegg på sosiale medier og dette løses med eget organisert verktøy for dialog og ytring.
Kun de med førerlisens eller ledsagerlisens, kan være medlem i foreningen. Medlemskontingenten er satt til 100 kr per medlem for å dekke kostnader med drift. Alt arbeid i foreningen er ulønnet og basert på frivillig innsats og åpent innsyn.

Forbund og organisasjoner bør ha en visjon, et klart og tydelig mål, og en strategi for å nå disse. For bilcross/folkrace bør det lages mål, visjon og strategier for en tiårsperiode. (2026-2036). Foreningen ønsker at et slikt arbeid iverksettes, og ønsker å bruke førernes kompetanse, meninger og engasjement i dette arbeidet for å bidra inn til forbund og organisasjoner. Dette for å skape tydelige linjer med klare økonomiske og praktiske forutsetninger i sporten vår.

Reglementene skal være enkle, tydelige og forutsigbare i norsk bilcross/folkrace. Foreningen skal formidle medlemmenes tanker og ønsker, og prosentmessig vektlegge tilbakemeldingene til seksjoner. På denne måten får seksjonene et bredere grunnlag for å kunne gjøre sine vurderinger til det beste for sporten, og vi kan sammen jobbe fremover. Gjøre hverandre gode og samarbeide er viktig, sier Leirhol og Solberg.
Førerforeningen skal være nøytral og arbeide for å ha god kommunikasjon med de ulike forbund og organisasjoner.
Vi håper alle tar oss vel imot og melder dere inn om dere har lisens og hjerte for bilcrossen slik som oss!

Vennlig hilsen
Frode Leirhol/Arild Solberg
Kontaktinformasjon: Arild Solberg: 95038631 / Frode Leirhol: 97525025
E-post: post@bcff.no

 

Link innmelding: https://bilcrossforerforening.portal.styreweb.com/arrangement/ArrangementSession?ID=Innmelding&fbclid=IwAR2V-fboDSGuZ3a0CvIfY4HLJI39t_67XQH1IaYFrvSTM04oIYAWNXHf-AY