NORSK MOTOR KLUBB SATSER STØRRE!

Publisert av NMK Kontoret den 01.04.23.

Norsk Motor Klubb er Norges største motorsportorganisasjon, og sett i lys av den store medlemsøkningen og behov for

klubbadministrasjon satser nå Norsk Motor Klubb, og flytter inn i helt nye og større lokaler.

Her vil vi få plass og muligheter til å følge opp planer og fremtidsstrategier.

Ny destinasjon for NMK kontoret er Hanekleiva Næringspark.

Hanekleiva Næringspark er et spennende industriområde på totalt ca. 460 daa i sterk utvikling. Mange kjente aktører har valgt å satse på dette tomteområdet med kun 2 min kjørevei til av- og påkjøringen til E18 ved Sande i Vestfold. Populariteten skyldes i hovedsak at distribusjon/logistikk til og fra Hanekleiva er svært god med tanke på nærhet til hovedveisystemet langs E18 både sørover og nordover. I tillegg er det kort kjøreavstand til den nye forbindelsen E134 mellom Vestlandet og østover mot Oslofjordtunnelen/Vestby. Videre er det kort vei til Horten – Moss fergen, samt hovedhavnene i Larvik, Drammen og Oslo. Dette gir effektive reiseavstander til et stort antall mennesker.

NMK Kontoret vil i en 14 dagers periode etter påske være i en flytteprosess.

Vi vil være tilgjengelig på mail og telefon, men tenker du deg innom oss et ærend, er det lurt å ringe oss for avtale først.

Vi gleder oss til å ønske deg velkommen i nye lokaler når vi har alt på plass!

NMK Kontoret