NMK Tryg fond 2021 til nytte i enda en klubb

NMK Tryg fond 2021 til nytte i enda en klubb

Publisert av NMK Kontoret den 25.11.21.

NMK Sør Gudbrandsdal er godt i gang med å gjerde inn det fremtidig og nye motorsportanlegget på Korsåsen ved Lillehammer.

Klubbens medlemmer har holdt på høsten 2020 og våren sommeren 2021 med å gjerde inn området på 350 mål,

Dugnadsinnsatsen har det ikke vært noe å si på og medlemmene stiller velvillig opp uansett vær. Det var viktig å få gjerdet inn området før graving da reguleringsplanen sier at området skal være gjerdet inn før det igangsettes videre arbeid på området,

Takket være fantastisk støtte fra NMK/Tryg fikk vi mulighet til å realisere gjerdet ferdig satt opp slik vi ønsket før sommeren 2021.

I skrivende stund er gravemaskinene i gang og bygger motocrossbane som er første byggetrinn.Frank Hølen

NMK Sør-Gudbrandsdal