NMK Hovedstyre 2024-2025

NMK Hovedstyre 2024-2025

Publisert av NMK Kontoret den 05.11.23.

NMK Landsmøte er gjennomført denne helgen og styret som skal lede NMK inn i fremtiden i neste 2.årspersiode er:

President Kent-Alan Stenslette NMK Midt-Troms

Visepresident Kari Stuveseth NMK Gardermoen

Styremedlem Harald Bogstad NMK Aurskog-Høland

Styremedlem Stein Svardal NMK Konsmo

Styremedlem Karina Nonslid

Varamedlem Jorun Pedersen NMK Hitra

Varamedlem Lina Haga NMK Modum og Sigdal