NMK HAR NYTT HOVEDSTYRE

NMK HAR NYTT HOVEDSTYRE

Publisert av NMK Kontoret den 25.10.21.

NMK gjennomført i helgen Landsmøte og i den forbindelse ble nytt hovedstyre valgt. Valget var enstemmig.

President                                            Kent Allan Stenslette              NMK Midt- Troms      

 Visepresident                                    Kari Stuveseth                        NMK Gardermoen     

Hovedstyremedlem                           Harald Bogstad                       NMK Aurskog-Høland

 Hovedstyremedlem                          Karina Nonslid                        NMK Vikedal             

Hovedstyremedlem                           Stein Svardal                          NMK Konsmo            

Varamedlem til hovedstyret              Jorunn Pedersen                    NMK Hitra                  

Varamedlem til hovedstyret              Christian Berg                       NMK Kongsberg

Varamedlemmene var ikke tilstede under Landsmøtet. Bildet viser fra venstre Stein Svardal, Harald Bogstad, Karina Nonslid, Kari Stuveseth og Kent Allan Stenslette.