NMK BERGEN

NMK BERGEN

Publisert av Heidi Næss den 27.05.21.

NMK gratulerer NMK Bergen med tildelte midler 2021.

Det vil fra NMK sentralt sendes ut et formelt brev med kriteriene for utbetaling av midlene og det vil sendes ut en sjekk som bevis på tildelingen og som vi ønsker at skal benyttes i en pressemelding som sendes NMK sentralt når prosjektet er i gang eller ved avslutning