NMK ønsker flere ressurser til MCkomiteen

NMK ønsker flere ressurser til MCkomiteen

Publisert av NMK Kontoret den 24.01.22. Oppdatert 20.10.22.

Norsk Motor Klubb (NMK) ønsker flere ressurser til MC-komiteen.

NMK ønsker innspill og nominasjoner til representanter som har lyst å være med i NMK MC-komite.
Vi ønsker hovedsakelig representanter som kan dekke opp følgende grener:
Motocross/enduro
Snøscooter
Speedway/flat track
Trial
Quad

Hva innebærer det å være et komitemedlem?

Representanten er medlem av en NMK klubb.
Komiteene har som oppgave å arbeide for å øke aktiviteten og bidra til utvikling og interesse for sin gren. 
Være ambassadører for sporten og for NMK ved å synliggjøre NMK ved å være tilstede på ulike arrangement. 
Øke samarbeidet på forbundsnivå og bidra for medlemmenes interesser med spesielt tanke på kurs og kompetanseheving og forslag/samarbeid om reglement/reglementsendringer.
Sikre NMK mesterskapene i de ulike grener

Har dere noen dere mener kunne være egnet og ønsker seg en plass i MC komiteen, send inn forslag med en kortfattet CV på
representant innen 30. oktober Nominasjonen sendes til Generalsekretær på mail heidi@nmk.no.

NMK Hovedstyre vedtar komiteen.