Minneord om Tore Kittilsen

Minneord om Tore Kittilsen

Publisert av NMK Kontoret den 13.10.22.

Tore Kittilsen til minne

Norsk Motor Klubb (NMK) mottok i helgen budskapet om at Tore Kittilsen har gått bort, 85 år gammel. Tore sovnet inn 7. oktober 2022. NMK har mistet enda en av sine æresmedlemmer og stor ressurs for motorsykkelsporten gjennom mange år.

Tore var gjennom tiden en engasjert og anerkjent hedersmann innenfor motorsykkelsport og speedway, både nasjonalt og internasjonalt.

Det er mange ting som kan nevnes om Tore’s engasjement;

-Han var medlem og leder av FIM speedwaykomite. Han har også vært styremedlem samt visepresident og treasure i FIM.

-I tillegg til disse vervene var Tore en anerkjent speedwaydommer, hvor han har dømt flere VM- finaler og også vært juryleder i RR-GP.

-Tore ble kalt «The Great Mr. K», de mente han var verdens beste dommer og eneste nordmann som toppdommer og med æresmedlemskap i den internasjonale motorsykkelforbundet.

-Den gang, President Tore Svensrud og Visepresident Tore Kittilsen, representerte på idrettstinget i Tønsberg i 1976 hvor det forelå forslag om at NIF skulle behandle en eventuell opptagelse av motorsporten i idretten. Avstemmingen med hele idrett-Norge på plass skulle bestemme om motorsporten skulle få være med i "det gode selskap". På forhånd ante de ingenting om hvordan avstemmingen ville gå. Nervøsiteten ble til store smil da idretts-Norge sa et rungende ja til motorfolket. Fra denne dagen forandret mye seg. For at idretten skulle akseptere organisasjonen, ble Norges Motorsykkelforbund dannet 1. januar 1977.Da ble hele organiseringen av den nye idretten overført fra NMK, inkludert de internasjonale lisensrettighetene fra FIM, og totalansvaret for motorsykkelsporten og dens lisenser i NMK var historie, etter alle årene fra 1916. Med opprettelsen av Motorsykkelforbundet ga det alle NMK medlemmer økt selvfølelse, de var akseptert som idrettsfolk, mente Tore K og Tore S. Og her vil vi støtte deres utsagn. Dette utgjorde en stor forskjell for utøverne og klubbene, både økonomisk og med lovmessig trygghet i NIF. NMK tok ansvar for det nye Motorsykkelforbundet. Det ble laget en tilpasset organisasjonsplan, generalsekretær og utdanningskonsulent ble ansatt. Alle NMK klubber med motorsport tilknyttet idretten måtte tilpasse sine lover til idrettens normer og ble opptatt i Idrettsforbundet som fleridrettslag. Dette var et viktig skritt for å rendyrke NMK med «datteren» som det ble benevnt, Norges Motorsykkelforbund, til å bli en ren sportsorganisasjon.

Tore Kittilsen var visepresident i flere år før han overtok som President i NMK/NMF i 1984 til 1988.Etter dette var ble han valgt som leder i NMF domsutvalg hvor han deltok noen år.

Tore var en habil ordstyrer i mange år og stilte gladelig som ordstyrer for å holde orden i rekkene i NMK’s Landsmøter. NMK har i alle år, hatt stor nytte av Tores viktige engasjement for sporten han var så glad i.

Vi lyser fred over Tore Kittilsen’s minne.
Våre tanker går til familien.
Tore vil aldri bli glemt.


På vegne av Norsk Motor Klubb

Heidi Næss

Generalsekretær