Informasjon til våre klubber

Publisert av NMK Kontoret den 08.04.22. Oppdatert 08.04.22.

Med bakgrunn i en rekke forespørsler den siste tiden ønsker hovedstyret i NMK å komme med en uttalelse som gjelder demokratisering av norsk bilsport. NMK Hovedstyre ønsker at NBF skal bestå og være den naturlige leverandør av lisenser for bilsport i Norge. Vi ønsker at alle skal få være en del av NBF og at man skal fortsette å ha et profesjonelt, trygt og sikkert alternativ som NBF er. Vi ønsker at både ansatte og frivillige i NBF skal få trygghet og visshet om at deres oppgaver og roller skal bestå.

 En konsekvens av mangeårig diskusjoner i Norsk Bilsport om demokrati og vedtaksrett har satt oss i en situasjon som vi tror ingen ønsket. Historien strekker seg langt tilbake i tid og tematikken har vært den samme. Det finnes mange protokoller som dokumenterer dette fra NMK sin side. Det har i tillegg vært en repeterende sak under NMK sine Landsmøter i en årrekke. Nå ser vi dessverre den langvarige konfliktens konsekvenser..

Se vedlagte brev fra NMK Hovedstyre

 

informasjon til NMK klubber_080422.pdf