Informasjon til NMK klubber

Publisert av NMK Kontoret den 09.05.22.

NMK Hovedstyre ønsker å informere om at det høsten 2022 vil innkalles til ekstraordinært Landsmøte.

Som dere muligens har fått med dere har NMK jobbet intenst for at KNA skal flytte vedtaksretten for Norsk Bilsport over til NBF. Dette er nå gjort, men NMK Hovedstyre ønsker et demokratisk NBF. Dette bør følge av flytting av vedtaksrett. NMK Hovedstyre ønsker bilsport for alle og at alle tilknyttede medlemsorganisasjoner skal ha samme rett.

https://bilsport.no/geir-a-mo-gjenvalgt-som-kna-president/

Basert på Landsmøte 2021’s vedtak ønsker NMK hovedstyre at NMK klubbene må være premissgiverne på fremtidens NMK etter endringer i Motorsportforskriften og forbundsstrukturen som nå viser seg tydeligere frem i 2022 enn den gjorde i november 2021. Vi viser til sak 6.8 og 6.9 fra Landsmøte november 2021 med tilhørende saker og sonderinger.

NMK Hovedstyre ser som sin viktigste oppgave å ta vare på våre klubber og deres interesser for å være gode motorsportklubber forenlig med all Norsk motorsport i alle grener.

 

Mer informasjon sendes klubbene etter sommeren.

 

Med vennlig hilsen

Norsk Motor Klubb

 

Kent-Alan Stenslette

President