Informasjon fra NMK Hovedstyre

Publisert av NMK Kontoret den 09.02.23.

Til NMK klubbene.

NMK Hovedstyre ber dere lese vedlagt brev til klubbene våre.

Brevet er basert på at det har vært mange henvendelser fra våre klubber og utøvere vedrørende et nytt godkjent forbund i Norge, Motorsport Norge AS, i tillegg til de allerede eksisterende forbund, Norges Bilsportforbund (NBF) og Norges Motorsportforbund (NMF).

Det er viktig at dere klubber er kjent med gjeldende regelverk. Vi ber dere spesielt merke dere regelverket om lisensbruk i ulike forbund. Man kan ikke benytte seg av lisens fra et forbund og delta i trening/løp approbert av annet forbund. Dette kommer klart frem av forbundenes sportsreglement samt IF som er forsikringshaver for arrangør- og utøverlisenser til alle de tre godkjente forbund i Norge.