Informasjon fra NMK Funksjonærkomite

Publisert av NMK Kontoret den 22.03.22. Oppdatert 24.03.22.

Funksjonærkomiteen vil minne dere på viktigheten av deres frivillige og funksjonærer i 2022 som er “frivillighetens år”.

Det er viktig å sørge for sikkerhet rundt banen, uavhengig av gren. Dette bygger også et samhold vi ser er viktig for å beholde klubbens funksjonærer

Vi fra vår komite vil sette opp et nytt funksjonærinstruktørkurs digitalt 31. mars kl 18.00. Vi opplevde stor suksess med dette i 2021, og ønsker enda flere nå i 2022. Har ikke din klubb en egen instruktør anbefales det å melde på ønsket representant(er) . Påmelding legges ut via gnist denne uken.

 

Det er viktig med godkjente instruktører i klubbene og at klubbene avholder sine funksjonærkurs. Nytt av året 2022 er at man kan søke for inntil 200kr per deltaker i støtte fra funksjonærfondet til komiteen. Det er løpende søknadsfrist gjennom året. https://www.nmk.no/Tilskuddsordninger/

 

I tillegg opplever vi fra klubbene som avholder kurs i egen klubb at dette er et godt sosialt arrangement for klubbene og sine frivillige. Det er ingen krav om medlemskap i NMK for å være funksjonær, og får å få sitt funksjonærbevis etter avholdt kurs.

Funksjonærkomiteen skal være tilgjengelig for alle klubbene til NMK. De skal være en sparringspartner i arbeidet klubben har ut mot egne funksjonærer.

Hovedmålet til komiteen er å fremme interessen for funksjonærer knyttet til alle funksjoner i all motorsport og rekruttere flere funksjonærer og bidra til bedre samhold i klubbene Uten frivillige har vi ingen motorsportarrangement

 

Link til påmelding på kurset finner du her : https://norskmotorklubb.portal.styreweb.com/arrangement/ArrangementSession2?ID=55313-BCDA

Mvh Funksjonærkomiteen i NMK