Gullbilletten 2022

Gullbilletten 2022

Publisert av NMK Kontoret den 04.02.22.

Regelverk for gullbilletten 2022

Forslaget ble lagt frem under NMK sitt Sportsmøte i 2015. NMK hastighetskomiteen bestemte etter dette møte at 2016 skulle bli et prøveår. Gullbilletten skulle evalueres etter endt sesong. Gullbilletten ble evaluert på sportsmøte 2016 og blitt bestemt at det skal fortsettes med.

Dette er en Gullbillett som gir deltakelse på NMKs Landsfinale i bilcross senior 2022.

Gullbilletten tilfaller den som kvalifiserer seg dobbelt på et kvalikløp i BC senior.

Vedkommende MÅ på dette løpet opplyse til arrangøren hvem som skal få Gullbilletten med fult navn på premieutdelingen. Gullbilletten er personlig.  

Gullbilletten kan kun gis en gang

Navnet på vedkommende, samt adresse, epost og mobilnummer sendes sammen med resultatlisten fra arrangøren til arrangør av NMKs Landsfinale senior og hastighetskomiteen.

Vedkommende som kvalifiserer seg dobbelt får konvolutten med info/tilleggsregler på premieutdelingen på vanlig måte og må selv besørge overlevering av dette til den heldige utvalgte.

OBS! Vanlig påmeldingsfrist gjelder også for denne deltakeren!

 Dersom vedkommende IKKE ønsker å delta på landsfinalen i løpet av påmeldingsfristen, faller Gullbilletten bort. Den kan ikke overdras til andre, og det vil ikke være mulig å søke om dispensasjon for dette.

Dersom Gullbilletten blir gjenstand for handel –kjøp/salg - faller retten til Gullbilletten bort samt at den som allerede er kvalifisert heller ikke får delta på NMK’s Landsfinale i bilcross senior. 

NMK’s Landsfinale i bilcross er et løp med høy status og vi i hastighetskomiteen ønsker at vedkommende som melder seg på med Gullbillett er en motorsportsutøver! 

Vi forbeholder oss retten til å forkaste useriøse påmeldinger. Gullbillett er gjeldende KUN i NMK’s Landsfinale Bilcross åpen. Gullbillett gjelder også på reservekvalikløp i Bilcross senior for de løp som blir tellende som kvalløp. Det er IKKE Gullbillett i bilcross junior. 

 

19.01.2022 Hastighetskomiteen