Grenprogram fra NMK Komiteene

Publisert av NMK Kontoret den 16.09.22. Oppdatert 20.09.22.

Vedlagt ligger foreløpig grenprogram fra NMK komiteene for vår samling 4.-6. november

Programmet oppdateres igjen 19.09.22

grenprogram_komiteer.pdf