Endring av gullbillettregler

Publisert av NMK Kontoret den 21.02.23.

 

Viktig melding fra NMK Hastighetskomite.

Etter NMK sportsmøtet i november fikk vi i hastighetskomiteen spørsmål om vi fortsatt skulle ha gull billett i seniorklassen. 


NMK sentralt sendte ut en spørreundersøkelse for oss i forhold til videreføring av gull billett til alle NMK klubber. Flertallet svarte at de IKKE ønsket ordningen med gull billett lenger.

Se vedlagt informasjon om svar prosent:

64 klubber besvarte.

JA – 25

NEI – 38

INGEN FORMENING – 1


I etterkant av dette gjennomførte vi et møte der vi vedtok for å høre på flertallet av våre klubber og vi har derfor utarbeidet et nytt regelverk for kvalifiseringsløp.  Se vedlagt fil. Disse er blitt sendt til arrangører av junior-og senior landsfinale.Disse sendes videre til alle arrangører av kvalifiseringsløp for året.

 

NMK Hastighetskomiteen