Årets rekrutteringspris gikk til NMK Rennebu

Årets rekrutteringspris gikk til NMK Rennebu

Publisert av NMK Kontoret den 11.11.22.

NMK Rennebu vant NMK Rekrutteringspris 2022!

Solveig og Eirik Kvam mottok prisen på vegne av klubben.

 

Etter at de gikk til innkjøp av rekrutteringskarter (klubben har nå 6 racingkarter som de leier ut) og de laget et skikkelig opplegg rundt dette gjennom et prosjekt de har kalt "Prøvekjør" så har rekrutteringen tatt helt av.

At de nå også har egne personer i klubben som kan holde lisenskurs er helt avgjørende for at de som har lyst til å begynne med gokart har en enkel vei inn i sporten. Totalt har klubben hatt  42 nye lisensierte på lisenskurs i klubben i 2022.

.Medlemsutviklingen de siste årene har vært fantastisk og de har doblet medlemstallene sine.

Klubben arbeider i disse dager med to tippemiddelsøknader for renovere gokartbanen og anlegget rundt. Dersom de får på plass dette tror de dette vil gi et ytterligere løft til klubben de kommende år. Da kan de  igjen arrangere løp, noe som er viktig for å kunne beholde medlemsmassen i mange år. 

NMK gratulerer og ønsker klubben lykke til videre med rekrutteringen!