Årets Tryg pris gikk til NMK Elverum

Årets Tryg pris gikk til NMK Elverum

Publisert av NMK Kontoret den 15.11.22. Oppdatert 15.11.22.

Helse, miljø og sikkerhet har et vidt spekter.

I den forbindelse velger Tryg å tolke at HMS også tar for seg tilrettelegging for funksjonshemmede. I motorsport finnes det noen utøvere som er funksjonshemmede, men ikke så mange. Årsaken til dette er uvisst, men mye handler om tilrettelegging. Det å legge til rette for å kunne drive aktivitet gjør alle klubber, for der er det som regel ikke forskjell på om man har en funksjonshemming eller ikke. Banen står klar til bruk. Men det å ha utstyr og legge til rette for at man skal kunne bli introdusert for sporten er det de færreste som tenker på. Dette kan ha med kunnskap og kapasitet å gjøre, men mest av alt uvitenhet om mulighetene som finnes. Men det finnes unntak, og et av de er NMK Elverum.

De har gjort investeringer i utstyr for å kunne tilby utprøving av Gokart. Her har de lagt til rette for mange typer funksjonshemminger. De har kjøpt inn 3 dobbeltgokarter, det vil si at det er to plasser i gokarten. De har gjennom kommunen fremskaffet utstyr som f. eks en personheis som enkelt kan få rullestolbrukere over i gokarten. De har fremskaffet sikkerhetsutstyr som enkelt kan tas av og på for alle. Dette er blitt et populært tilbud blant innbyggere i Elverum.

Endelig en ny aktivitet som fremmer helse, og kanskje den mentale helsen aller mest. For det å komme seg ut, teste noe nytt, noe spennende og fartsfylt gir energi og gode tanker. HMS er godt ivaretatt når vi får brukere med funksjonshemminger på besøk med blant annet ingen tunge løft og bekledning etter behov.

Gratulerer så mye til NMK Elverum!